Tomo Ando 安藤智

BranD Magazine No.44

2020年3月1日発行

「Lost Dog & Cat」号で、作品集『DOG DOG DOG DOG』(2018)と展覧会、制作についてのインタビューが掲載されました。

 

発行 SendPoints Publishing Co., Ltd
言語 中国語、英語